• Yol Arkadaşınız...
Araç Kiralama| Küçükçekmece Araç Kiralama| İstanbul Rentacar - arac kiralama sozlesmesi, kiralik arac sozlesmesi, oto kiralama sozlesmesi, rent a car sozlesmesi, oto kiralama sozlesmesi
Müşteri Hizmetleri : 0 212 426 20 50

arac kiralama sozlesmesi, kiralik arac sozlesmesi, oto kiralama sozlesmesi, rent a car sozlesmesi, oto kiralama sozlesmesi

#

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1. İş bu genel şartlar taraflar arasında imzalanan Araç Kiralama Sözleşme Tutanağı ve Araç Teslim Formunun eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

2. xxx şirketi., “KİRALAYAN” olup; Müşteri ise “KİRACI” dır.

3. Kiracı, aracı trafiğe kapalı alanda kullanamaz. Hız ve performans kurallarına uymak zorundadır.

4. Kiracı aracı aldığı gibi (hasarsız, eksiksiz ve temiz) teslim etmekle yükümlüdür.

5. Sözleşmede belirtilmedikçe; aracı sadece kiracı kullanabilir. Kiracı dışında kimse kullanamaz.  

6. Kiralama bedeli peşin alınıp; süre uzatma durumunda araç tesliminden en az 12 saat evvel uzatılan sürenin ücreti elden veya banka yoluyla kiralayana iletilmelidir. Zamanında teslim edilmeyen araç için; teslim saatini geçen her saat için yirmi (20) Türk Lirası ve üçüncü saatten sonra bir günlük kiralama ücreti tahsil edilir.

7. Yakıt, otopark, yol ve köprü ücretleri, yıkama ve her türlü ceza kiracıya aittir.Yakıt; kiralayanın teslim formunda belirttiği istasyonlardan alınmalı ve yakıt alışveriş fiş-faturaları teslimatta kiralayana verilmelidir. İbraz edilemeyen yakıt kullanımlarından doğacak her türlü arıza, onarım ve aksaklık bedeli müşteriye aittir.

8. Kiracı almış olduğu aracı trafik kurallarına uygun kullanmakla sorumludur. Trafik kuralı ihlali durumunda araçta meydana gelebilecek tüm maddi ve manevi zararlar kiracıya aittir.

9.  Kiracı; aracı kanun ve yasalar çerçevesinde kullanmakla sorumludur. Kanun ve yasalara aykırı kullanım sonucu oluşan her türlü sorumluluk kiracıya aittir.

10. Kaza, aracın çalınması ve hasar durumlarında; ek ücretle alınmış olan ve tahsilat makbuzunda ücreti ödenmiş olarak gösterilen orandaki Muafiyetli Kasko ve  Zorunlu Trafik Sigortası (KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) kapsamı dışındaki tüm maddi ve manevi sorumluluklar müşteriye aittir. Muafiyetli kasko ile ilgili ayrıntılar tahsilat makbuzunda açıkça belirtilmiştir ve müşterinin yüzüne okunmuştur.

11. Kaza, çalıntı ve hasar durumlarında aracın kullanım dışı kaldığı tüm günlerin ücret ve sorumluluğu müşteriye aittir. Araç bedeli kiralayana ödenene kadar geçen sürede; kiracı, oluşan maddi ve manevi zararları, peşin ödemeyi kabul eder.

12. Kiracı aracı kullanmadığı zamanlarda faturalı otoparkta veya özel mülkünde muhafaza etmek zorundadır. Aracı teslim ettiğinde bu otopark faturalarını  kiralayana teslim etmek zorundadır.

13. Araç müşteride iken; araca ait  gösterge paneli ve yol bilgisayarları takip edilip, anlaşılamayan ikaz ve uyarı durumları, kiralayana bildirilmelidir. Aracın arıza yapması durumunda (yetkili veya özel servis  beyanına göre) kullanıcı kaynaklı ise arıza bedeli ve diğer kullanım ücretleri müşteriye aittir. Ayrıca servis süresinin; kiralama süresini aştığı durumlarda aşım bedelleri kiracıya aittir.

14. Kiracı; aracı teslim tutanağında belirtilen süre boyunca, belirtilen kilometre miktarında ve belirtilen coğrafi alanda kullanabilir. Belirtilen kilometrenin aşılması durumunda; her bir (1) kilometre için ek ücret; araç teslim tutanağında belirtilen oranda kiracıdan tahsil edilir. Ayrıca belirtilen kilometre, güzergah veya coğrafi bölge ve sürenin aşılması veya ihlal edilmesi durumunda; kiralayan hiçbir uyarı ve ikaz yapmadan aracını geri alma, bağlatma, motor bloke etme ve durdurma hakkına sahiptir. Müşteri bu durumda her türlü aşım bedelini (kilometre, güzergah, coğrafi bölge) ve oluşan tüm maddi-manevi zararı karşılayacağını peşinen kabul eder.

15.   Bu sözleşmede yer alan maddeler, kiracının yüzüne okunmuş olup; kiracı bu sözleşmenin ön yüzünde belirtilen alanı imzalamakla bu şartları kabul etmiş olur.

16.  İş bu sözleşme 16 (onaltı) maddeden oluşmuş olup; anlaşmazlık durumlarında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilaf durumlarında; ıslak imzalı sözleşme ve teslim tutanağı geçerlidir.